[1]
رویا چشم‌آورR.C., مهدی رفیعیM.R., شیرین زهرا فرهادS.Z.F., علیرضا عمرانیA.O. و بیژن تدبیریB.T. 2021. مقایسه‌ی میزان تأثیر درمانی لیزر کم توان بر کاهش درد و سطح نیتریک اکساید در مایع شیار لثه‌ای در هنگام قرار دادن جداساز در بیماران ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (ژوئن 2021), 157-165. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6882.