[1]
زهرا گلستان‌نژادZ.G., رحمان ناظریR.N., مرضیه غیورM.G. و مهدیه مهرفرM.M. 2021. بررسی میزان آگاهی و نگرش مربیان مهدکودک‌های شهر خرم‌آباد در زمینه‌ی تروما به دندان‌های شیری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (آگوست 2021), 262-272. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7530.