[1]
ساناز ضیائیS.Z., ریحانه فقیهیانR.F., آرمیتا والی سیچانیA.V.S. و ندا صفری دهاقانیN.S.D. 2023. بررسی نگرش و عملکرد متخصصین دندان‌پزشکی کودکان ایران در کاربرد فایل‌های روتاری در پالپکتومی دندان‌های شیری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (ژوئن 2023), 67-77. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.1905.