[1]
عباس حقیقتA.H., ایمان محمدیI.M., علی کاظمیA.K. و ناصر کاویانیN.K. 2024. بررسی اثر درمانی طب سوزنی در بیماران مبتلا به نورالژی تری جمینال تحت درمان دارویی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (می 2024). DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.1976.