[1]
عبادیانب., حاتمیم., Ebadian, B. و Hatami, M. 2010. مروری بر پروتزهای ثابت کانتی لور متکی بر دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 6, 4 (دسامبر 2010), 410-425. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v6i4.210.