[1]
حميصيج.ا., خواجوییپ., Hamissi, J. و Khajooei, P. 2011. مقایسه تأثیر درمان جراحی پریودنتال و درمان معمول پریودنتال بر تغييرات غلظت سرمی C-reactive-protein. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 7, 2 (جولای 2011), 171-177.