[1]
خدادادیر., منیری فرر., عسگرین., بهاروندیم., Khodadadi, R., Monirifar, R., Asgari, N. و Baharvandi, M. 2011. مقایسه تطابق رنگ روکش‌های چینی- فلز ساخته شده توسط تكنيسين‌های با تحصیلات دانشگاهی و تجربی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 7, 4 (دسامبر 2011), 425-433.