[1]
مظاهریر., احمدی روزبهانین., جباری فرس.ا., بیرجندین., بیاتح., Mazaheri, R., Ahmadi Rouzbahani, N., Jabarifar, S.E., Birjandi, N. و Bayat, H.R. 2012. مقایسه وضعیت سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان 11-8 ساله مدارس ابتدایی اصفهان و تأثیر آن بر خانواده‌ها. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 2 (می 2012), 151-161.