[1]
احمدی روز بهانین., جباری فرس.ا., مظاهریر., رضوانح.ا., Ahmadi Rozbahani, N., Jabarifar, S.E., Mazaheri, R. و Rezvan, H. 2012. بررسی میزان آگاهي دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی از اصول پروفیلاکسی با آنتی‌ بیوتیک در كودكان مبتلا به بيماري‌ هاي قلبي شهر اصفهان در سال ،1389. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 2 (ژوئن 2012), 136-142.