[1]
مقاره عابدا., ضیاءپ., يقينيج., پورمرادیب., Moghareh Abed, A., Zia, P., Yaghini, J. و Pourmoradi, B. 2012. خمیردندان: مروری بر انواع، اجزاي تشکیل دهنده و عوارض احتمالی آن‌ها. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 2 (ژوئن 2012), 183-204.