[1]
صالحیپ., حیدریس., خواجهف., Salehi, P., Heidari, S. و Khajeh, F. 2012. بررسی رابطه مساحت سینوس فرونتال با اندازه فک پایین در تصاویر لترال سفالوگرام بالغین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 3 (جولای 2012), 244-250.