[1]
عاطفتم., بهشتیم., خاموردیز., کسراییش., Atefat, M., Beheshti, M., Khamverdi, Z. و Kasraei, S. 2012. تأثیر درمان سطحی با لیزر CO2 بر استحکام باند اولیه کامپوزیت رزین به زیرکونیا. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 3 (جولای 2012), 213-220.