[1]
هاشمي‌پورم.ا., منصوریم., Hashempour, M. و Mansouri, M. 2012. الگو و موارد ارجاع بيماران به متخصصين دندان‌پزشکي (بیماری‌های دهان، فك و صورت، جراحی دهان، فک و صورت و پريودنتيكس) توسط دندان‌پزشکان عمومی شهر کرمان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 5 (نوامبر 2012), 433-443. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v8i5.548.