[1]
مقدسح., مقدسا., Moghaddas, H. و Moghaddas, O. 2013. مروری بر تأثیر کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در درمان ضایعات داخل استخوانی پریودنتال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 3 (جولای 2013), 273-283.