[1]
مهدی زادهم., بنیانیانن., Mehdizadeh, M. و Bonyanian, N. 2013. بررسی تأثیر حذف نویز از رادیوگرافی دیجیتال بر ارزیابی تحلیل‌های اپیکالی ریشه دندان به صورت in vitro. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 3 (جولای 2013), 226-231.