[1]
بحرانیف., درفشیر., مزارعیف.ا., همتیح., Bahrani, F., Derafshi, R., Mazarei, F. و Hemati, H. 2013. بررسی تأثیر سندبلاست و کاربرد پرایمر بر استحکام اتصال آکریل به فریم ورک پلاک تکه‌ای کروم- کبالت با طرح‌های نردبانی و مشبک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 4 (سپتامبر 2013), 312-320.