[1]
اکبریم., شریفیم., مقدسم.ج., Akbari, M., Sharifi, M. و Moghaddas, M. 2013. بررسی آزمایشگاهی استحکام شکست دندان‌های ثنایای بالای ترمیم شده با سه نوع پست فایبر گلاس. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 4 (سپتامبر 2013), 349-357.