[1]
عبدی نیانم., فاضلیانن., Abdinian, M. و Fazelian, N. 2013. بررسی میزان بزرگ‌نمایی افقی و عمودی تصاویر پانورامیک آنالوگ در نواحی مختلف دو فک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 4 (سپتامبر 2013), 321-328.