[1]
Abdinian, M., Nikouei, V., Khatami-Bidgoli, M., عبدی‌نیانم., نیکوییو. و خاتمی بیدگلیم.س. 2014. بررسی تأثیر تغییر موقعيت سر، حول محور ساجیتال بر میزان بزرگ‌نمایی تصویر پانورامیک در نواحی مختلف فکین نسبت به موقعيت نرمال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 10, 2 (مارس 2014), 128-134.