[1]
Shirani, F., Marzban, A., شيرانيف. و مرزبانآ. 2014. اثر دمای آب شست‌وشو و مدت زمان نگهداری در آب بر استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج در سیستم‌های باندینگ اچ-و-شست‌وشو و خود-‌اچ‌کننده. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 10, 6 (سپتامبر 2014), 427-440.