سعید نوراللهیانSaeed Noorollahian, فریناز شیربانFarinaz Shirban, و وحید مجیریVahid Mojiri. 2021. “بررسی تأثیر سفیدکننده و جرم‌گیر خانگی بر سختی و زبری سطحی بیس آکریلی پلاک‌های ارتودنسی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ژوئن, 129-36. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6876.