ساناز ضیائیSanaz Ziaei, ریحانه فقیهیانReyhaneh Faghihian, آرمیتا والی سیچانیArmita Vali Sichani, و ندا صفری دهاقانیNeda Safari Dehaghani. 2023. “بررسی نگرش و عملکرد متخصصین دندان‌پزشکی کودکان ایران در کاربرد فایل‌های روتاری در پالپکتومی دندان‌های شیری”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ژوئن, 67-77. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.1905.