گلنوش مومنیGolnoush Momeni, احسان رفیعیEhsan Rafiei, پریسا رنجبریانParisa Ranjbarian, و سجاد باباییSajad Babaei. 2022. “ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بعد از درمان ایمپلنت در مقایسه با درمان ریشه”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, دسامبر, 348-55. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.1963.