عباس حقیقتAbass Haghighat, ایمان محمدیIman Mohammadi, علی کاظمیAli Kazemi, و ناصر کاویانیNaser Kaviyani. 2024. “بررسی اثر درمانی طب سوزنی در بیماران مبتلا به نورالژی تری جمینال تحت درمان دارویی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, می. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.1976.