احسان علی آبادیEhsan Aliabadi, احمد همایونAhmad Homayoon, و حمیدرضا افتخارییانHamidreza Eftekharian. 2022. “بررسی تغییرات همودینامیک پس از تزریق محلول بی‌حسی مپیواکائین هیدروکلراید 3 درصد با محلول پریلوکائین 3 درصد + فلی‌پرسین”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, دسامبر, 330-37. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.1978.