معصومه رستم‌زادهMasomeh Rostamzadeh, ثنا تخت اردشیرSana Takhtardeshir, و بیژن نوریBijan Nouri. 2024. “مقایسه‌ی تأثیر نوشیدنی‌های مصرفی رایج، بر تغییر رنگ رزین‌های آکریلی گرماپخت”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, می, 33-42. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v0i0.2125.