اخلاقینجمه, مرتضویشیوا, Najme Akhlaghi, و Shiva Mortazavi. 2011. “نقش پروبیوتیک‌ها در سلامت دهان و دندان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 7 (2), 187-99. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/321.