فرهادعلیرضا, برکتینبهناز, کیوانزهرا, Alireza Farhad, Behnaz Barekatain, و Zahra Keivan. 2011. “بررسی مقایسه‌ای میانگین زمان ریزنشت میکروبی با استفاده از محلول شستشوی EDTA و اسید سیتریک با کاربرد سیستم Real-Seal در دندان تک کاناله انسانی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 7 (2), 163-70. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/331.