برکتینبهناز, فرهادعلیرضا, ذوالفقاریمریم, Behnaz Barekatain, Ali Reza Farhad, و Maryam Zolfaghari. 2011. “آلودگی توبول‌های عاجی دندان‌های با اپکس باز درمان شده با پلاگ MTA: بررسی میکروسکوپ الکترونی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 7 (4), 388-94. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/371.