مظاهریرومینا, احمدی روزبهانیندا, جباری فرسید ابراهیم, بیرجندیندا, بیاتحمیدرضا, Romina Mazaheri, Neda Ahmadi Rouzbahani, Seyed Ebrahim Jabarifar, Neda Birjandi, و Hamid Reza Bayat. 2012. “مقایسه وضعیت سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان 11-8 ساله مدارس ابتدایی اصفهان و تأثیر آن بر خانواده‌ها”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (2), 151-61. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/487.