احمدی روز بهانیندا, جباری فرسید ابراهیم, مظاهریرومینا, رضوانحبیب‌ اللله, Neda Ahmadi Rozbahani, Seyed Ebrahim Jabarifar, Romina Mazaheri, و Habibolah Rezvan. 2012. “بررسی میزان آگاهي دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی از اصول پروفیلاکسی با آنتی‌ بیوتیک در كودكان مبتلا به بيماري‌ هاي قلبي شهر اصفهان در سال ،1389”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (2), 136-42. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/492.