ساعتچیمسعود, عارفیامین, نواییهومن, Masoud Saatchi, Amin Arefi, و Hooman Navaei. 2012. “بررسی الگوی تجویز داروهای آنتی‌بیوتیک در درمان ریشه دندان‌ها توسط دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (5), 444-52. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v8i5.549.