مقدسامید, و Omid Moghaddas. 2012. “درمان و مدیریت بیماری‌های اطراف ایمپلنت”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (5), 480-90. https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v8i5.553.