مهديزادهمژده, فقيهيانالهام, Mozhdeh Mehdizadeh, و Elham Faghihian. 2012. “بررسی مقایسه‌ای دقت اندازه‌گیری‌های خطی در تصاویر Cone-Beam Computed Tomography و لترال سفالومتری دیجیتال”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (6), 567-75. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/558.