حکمتیاناحسان, حقیقتعباس, علویسید روح‌اله, Ehsan Hekmatian, Abbas Haghighat, و Seyed Rohollah Alavi. 2013. “بررسی توانایی رادیوگرافی پانورامیک در تشخیص میزان ارتباط واقعی دندان عقل نهفته با کانال دندانی تحتانی در جراحی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (7), 669-75. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/576.