مهدیزادهمژده, ساورهما, Mozhdeh Mehdizadeh, و Homa Savar. 2013. “بررسی دقت تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال در تشخیص پوسیدگی‌های پروگزیمالی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (7), 629-36. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/580.