عزيزيآرش, علوي زادهپرنيان, صدريدنيا, لسانسيمين, Arash Azizi, Parnian Alavizadeh, Donya Sadri, و Simin Lesan. 2013. “بررسی سطح سرمی ویتامین B12 در بیماران مبتلا به لیکن‌پلان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (7), 616-21. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/595.