مقدسحمید, مقدسامید, Hamid Moghaddas, و Omid Moghaddas. 2013. “مروری بر تأثیر کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در درمان ضایعات داخل استخوانی پریودنتال”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 9 (3), 273-83. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/654.