بحرانیفریده, درفشیرضا, مزارعیفتح اله, همتیحمیدرضا, Farideh Bahrani, Reza Derafshi, Fathollah Mazarei, و Hamidreza Hemati. 2013. “بررسی تأثیر سندبلاست و کاربرد پرایمر بر استحکام اتصال آکریل به فریم ورک پلاک تکه‌ای کروم- کبالت با طرح‌های نردبانی و مشبک”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 9 (4), 312-20. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/691.