برکاتسمیرا, جوانمهرداد, دهقانحبیب اله, حبیبیاحسان اله, Samira Barakat, Mehrdad Javan, Habibollah Dehghan, و Ehsanollah Habibi. 2013. “ارزیابی ارگونومیکی وضعیت بدن(Posture) در حین کار به روش ارزیابی سریع تمامی اندام‌های بدن و شیوع اختلالات اسکلتی–عضلانی در دانشجویان دندان‌پزشکی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 9 (5), 423-32. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/721.