Abdinian, Mehrdad, Vida Nikouei, Mahdiehsadat Khatami-Bidgoli, عبدی‌نیانمهرداد, نیکوییویدا, و خاتمی بیدگلیمهدیه سادات. 2014. “بررسی تأثیر تغییر موقعيت سر، حول محور ساجیتال بر میزان بزرگ‌نمایی تصویر پانورامیک در نواحی مختلف فکین نسبت به موقعيت نرمال”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 10 (2), 128-34. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/790.