رویا چشم‌آورR. C., مهدی رفیعیM. R., شیرین زهرا فرهادS. Z. F., علیرضا عمرانیA. O. و بیژن تدبیریB. T. (2021) “مقایسه‌ی میزان تأثیر درمانی لیزر کم توان بر کاهش درد و سطح نیتریک اکساید در مایع شیار لثه‌ای در هنگام قرار دادن جداساز در بیماران ارتودنسی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 157-165. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6882.