زهرا گلستان‌نژادZ. G., رحمان ناظریR. N., مرضیه غیورM. G. و مهدیه مهرفرM. M. (2021) “بررسی میزان آگاهی و نگرش مربیان مهدکودک‌های شهر خرم‌آباد در زمینه‌ی تروما به دندان‌های شیری”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 262-272. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7530.