ساناز ضیائیS. Z., ریحانه فقیهیانR. F., آرمیتا والی سیچانیA. V. S. و ندا صفری دهاقانیN. S. D. (2023) “بررسی نگرش و عملکرد متخصصین دندان‌پزشکی کودکان ایران در کاربرد فایل‌های روتاری در پالپکتومی دندان‌های شیری”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 67-77. doi: https://doi.org/10.48305/v0i0.1905.