عباس حقیقتA. H., ایمان محمدیI. M., علی کاظمیA. K. و ناصر کاویانیN. K. (2024) “بررسی اثر درمانی طب سوزنی در بیماران مبتلا به نورالژی تری جمینال تحت درمان دارویی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. doi: https://doi.org/10.48305/v0i0.1976.