Abdinian, M., Nikouei, V., Khatami-Bidgoli, M., عبدی‌نیانم., نیکوییو. و خاتمی بیدگلیم. س. (2014) “بررسی تأثیر تغییر موقعيت سر، حول محور ساجیتال بر میزان بزرگ‌نمایی تصویر پانورامیک در نواحی مختلف فکین نسبت به موقعيت نرمال”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 10(2), صص 128-134. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/790 (دسترسی: 29ژانویه2022).