Mehdizadeh, M., Taghavi, Z., Farhadi, N., مهدی‌زادهم., تقویز. و فرهادین. (2014) “بررسی شیوع انواع ارتباط کانال دندانی- تحتانی با دندان عقل نهفته در رادیوگرافی پانورامیک”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 10(4), صص 282-289. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/826 (دسترسی: 18می2022).