Navabi, N., Bazrafshani, M., Tahmasebi Arashloo, M., Hoseini, F., نوابین., بذرافشانیم. ر., طهماسبی ارشلوم. و حسینیف. ا. (2014) “ارزیابی مارکرهاي تهاجمی هليکوباکتر پيلوري در پلاک دنداني بيماران مبتلا به گاستريت: یک مطالعه مقدماتی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 10(6), صص 468-476. قابل دسترس در: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/854 (دسترسی: 29ژانویه2022).