[1]
حکمتیانا., سهرابیس., E. Hekmatian, و S. Sohrabi, “بررسی ارتباط یافته‌های اتفاقی سینوس ماگزیلا در تصاویر رادیوگرافی پانورامیک با علل دندانی در بیماران مراجعه‌ کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 12, ش 1, صص 1-8, می 2016.