[1]
پاکپور حاجی آقاا., “وضعیت بهداشت دهان و دندان در دانش‌‌‌آموزان پیش‌دبستانی استان البرز”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 12, ش 1, صص 72-80, ژوئن 2016.